پرتال روانشناسی | سبک زندگی و مرکز خرید

banner ads

سوالات وصيت نامه امام (تاليف شفيعي مازندراني)

سوالات تستي کتاب وصيت نامه امام (تاليف شفيعي مازندراني)همراه با پاسخ
قیمت: 5,000 تومان

1- وصیت کردن برای چه کسا نی واجب است ؟


 الف : برای کسانی که اموالی دارند


 ب : برای کسانی که حقوقی برعهده آنهااست .


 ج : هردومورد د: واجب نیست


 2- مخاطبان وصیت نامه امام چه کسانی هستند؟


 الف)ملت ایران ب)ملل اسلامی


 ج)مظلومان جهان د)همه موارد


 3- کدام گزینه صحیح است؟


 الف)مخالفت با وصایای اخلاقی مشکل آخرین است.


 ب)مخالفت با وصایای حقوقی مشکل آخرین است


 ج)مخالفت با وصایای اخلاقی عتاب و کیفر حقوبی را به بار می آورد.


 د)مخالفت با وصایای اخلاقی وحقوقی عتاب و کیفر حقوقی را به بار می آورد


 4 – مؤسس مذهب شیعه کیست ؟


 الف) پیامبر(ص) ب) حضرت علی (ع) ج) امام صادق(ع) د) امام حسین(ع)


 5- به فرموده امام خمینی (ره) مساله کربلادرراس مسائل .......است ؟


 الف : فرهنگی ب : سیاسی ج : اعتقادی د: اجتماعی


 6- هدف اساسی قیام امام حسین (ع) کدام است :


 الف : حاکمیت حق ب : حاکمیت قانون


 ج : کوتاه شدن دست هواپرستان د: هرسه مورد


 7- - زینت آسمانها و زمین از القاب کدام امام است ؟


 الف ): حضرت علی (ع) ب)امام حسن (ع) ج) امام حسین (ع) د) پیامبر اکرم(ص)


 8- زنده نگه داشتن حماسه عاشورا عامل کدامیک از موارد زیر است ؟


 الف) عامل امر به معروف و نهی از منکر ب) عامل وحدت مسلمانان


 ج) عامل برپا گشتن نماز د) عامل جاودانگی حماسه عاشورا


 9 - محرم فریاد ......... بر ...........است


 الف ) مظلوم بر ظالم ب) مسلمان بر کافر ج) فقیر بر غنی د) هر سه گزینه


 10امام خمینی (ره) به طلاب نصیحت می کردند که اگر یک قدم به سوی ........... بر می دارید دو قدم به سوی ........... بردارید.
تعداد سوالات با پاسخنامه 111 تا می باشد که بعد از دانلود فایل  مشاهده می نمایید....خرید
محبوب کن - فیس نما

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها

Code Center